"); MsgBox.document.write (" "+Item+""); MsgBox.document.write ("
"); MsgBox.document.close(); MsgBox.print(); MsgBox.close(); }
1~10月,增资一批项目超额完成年度计划
来源:  日期:2018-11-13 【字号:
    1~10月,全市54个项目实现增资28.3亿元,占计划170.6%。分区域情况为:新罗7.1亿元、永定3亿元、上杭2.5亿元、武平2亿元、长汀2.6亿元、连城3.1亿元、漳平2.1亿元、经开区5.9亿元。